Ressursportalen

Ressursportalen er et offentlig finansiert nettsted som gir planleggere en samlet tilgang til kunnskapskilder helt kostnadsfritt.

Portalen gjør det enkelt å finne, sammenligne og presentere statistikk og annen informasjon om kommunale tjenester.

Ressursportalen har som formål å bidra til at kommunene og fylkeskommunene tar i bruk faktabasert kunnskap på tvers av mange fagfelt. Statistikk, analyser, analysemetode, forskning og annen relevant informasjon samles på ett sted.

Besøk Ressursportalen