Norske Redningshunder

Norske Redningshunder (NRH) er en frivillig redningsorganisasjon som har menneskets beste venn som kollega.

Identiteten er bygget rundt konseptet dualitet og kontrastene med det å være en frivillig livredder.

I profilen blir båndet mellom hund og fører, og mellom individ og team – som alltid er beredt til å rykke ut for å redde mennesker i nød – satt i fokus. I kommunikasjonen blir det blå plusstegnet brukt aktivt som et grafisk element for å forsterke konseptet.

Besøk Norske Redningshunder