Juristenes Utdanningssenter

Juristenes Utdanningsenter (JUS) er en non-profit organisasjon som sørger for at standarden til våre lovansvarlige holder høyeste nivå.

Å sette en standard er å være ledende, utvikle seg, gå foran som et godt eksempel, men også å holde seg innenfor de rammene som er gitt.

Sammen med sine medlemmer setter JUS rammene for profesjonens kvalitet og kompetanse, og beskytter rettssikkerheten i samfunnet som følge av det. I den visuelle identiteten til JUS er rammene brukt som et grafisk og bærende profilelement, sammen med et formspråk som hinter om fullføring og utførelse.

Besøk Juristenes Utdanningssenter