Grønt Punkt Norge

Grønt Punkt Norge gir emballasjen nytt liv etter den har gjort nytten sin, og har som mål om å få alle bedrifter til å ta miljøansvar for den emballasjen de selger ut på markedet. 

Vet du hvorfor du må vaske emballasjen før den kildesorteres?

Konkrete brukerbehov lå til grunn da Grønt Punkt Norge ønsket en opprydding og omstrukturering av sin nettside. Dette gjorde vi ved å identifisere kjernesider, prioritere innhold etter brukeroppgaver og lage flere veier og innganger for å nå disse.

Besøk Grønt Punkt Norge